School

Welkom op onze school

Onze leraren vinden het belangrijk dat wij zin hebben in leren. En dat zij daardoor ook een leuke baan hebben. Want daar gaat het om: als ik gemotiveerd ben, haal ik het beste uit mezelf! Elke dag is anders! Ik heb best veel talenten en wil die heel graag inzetten. Dat kan in onze school. Elke morgen hebben we een heel duidelijk programma met lessen in taal, rekenen, spelling, lezen. De leraren geven goede uitleg en daarna zijn wij aan de beurt om te oefenen. Dat doen we vaak zelfstandig en soms samen: leren van en met elkaar! De leraren noemen dit coöperatief werken. Elke middag werken we aan een project of thema of werken we in een atelier. Maar daarover vertellen we meer op een andere bladzijde…


Projecten en thema’s
Elke middag is weer een verrassing : Wat gaan we vandaag doen? Twee middagen per week werken we aan een project of een thema. Dat is echt heel leuk en interessant! Zo leren we over de echte wereld, maar dan niet in vakken of losse lessen. Nee, wij werken over onderwerpen als ‘het klimaat’ of ‘wonen’ en ‘naar de maan…!’. In elk project krijgen we uitdagende vragen waaraan we gaan werken. Soms alleen, maar meestal in een groepje. Want dan leer je weer heel anders. Aan het eind laten we d.m.v. een tentoonstelling zien wat we hebben geleerd. We vinden het leuk als onze ouders dan komen kijken omdat we natuurlijk erg trots zijn op wat we geleerd hebben.


aq_block_2-image

Het team

Ouderoverleg

Het OuderOverleg

behartigt de belangen van ouders

“Er is een Ouderoverleg (OO) in de school. Dat is een klankbord; een belangrijke schakel tussen onze ouders en de school. Het OO denkt mee en ondersteunt vooral door het organiseren van de jaarlijkse feesten en projecten.
Zij hebben hier een praktische rol die voor de leraren onmisbaar is. Iets voor jou?” Neem dan contact met ons op (ouderoverlegobstbaken@hotmail.com)

DE HUIDIGE LEDEN ZIJN

Patricia Kreijfelt
Connie van Rooyen
Karen Spierenburg
Margriet Brevoord-Hoogland
Mihaela Kreijfelt
Kim Veenhof

aq_block_4-image

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Meedenken met schoolse zaken

In de medezeggenschapsraad (MR) worden personeel en ouders vertegenwoordigd. De MR geeft u als ouder de mogelijkheid mee te denken over onderwijsaangelegenheden en specifieke zaken die 't baken aangaan. De MR heeft advies- of instemmingsrecht.

Onze MR bestaat uit drie vertegenwoordigers van het team en drie van de ouders. Een MR-lid neemt zitting voor drie jaar. De oudergeleding wordt gekozen door de ouders. De MR komt ongeveer tien keer per schooljaar bij elkaar.

LEDEN VAN DE MR ZIJN

Ouders
Maarten vd Giessen (voorzitter), Marco van de Bildt en Aletta Sloot

Personeel
Ellen Uit den Bogaard, Tamara Fust en Jolanda van den Dries

aq_block_2-image

Vakanties en vrije dagen

Vakanties en studiedagen

Wij wijzen u erop, dat leerplichtige leerlingen alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, met voorafgaande toestemming van de directie van de school, op een of meer dagen afwezig mogen zijn. “Extra vrije dagen krijgen we alleen bij hoge uitzondering. Kijk hier naar de regels van de leerplichtwet om te zien of een extra vrije dag toegestaan is…” De tekst zelf of de link krijgen we binnenkort van de gemeente.

Studiedag ateliers
3 oktober 2014

Studiedag Coöperatief leren
29 oktober 2014

Herfstvakantie
ma 20-12-2014 t/m vr 24-12-2014

Kerstvakantie
ma 22-12-2014 t/m vr 02-01-2015

Krokusvakantie
ma 24-02-2015 t/m vr 27-02-2015

Pasen
vr 03-04-2015 t/m ma 06-04-2015

Koningsdag
ma 27-04-2015

Meivakantie
ma 05-05-2015 t/m vr 15-05-2015

Pinksteren
ma 25-05-2015

Zomervakantie
ma 13-07-2015 t/m vr 21-08-2015

aq_block_2-image

Schoolregels

In en rondom de school

Wij vinden het heel belangrijk dat onze school een plek is waar iedereen zich prettig en veilig voelt. En dan moet je wel een paar basisregels afspreken. Dan gaat alles soepeler en kunnen we fijn met elkaar spelen en leren…

Kinderen die met de fiets naar school komen zetten hun fiets in de fietsenstalling. En natuurlijk goed op slot!

De leerkrachten spreken we aan met juffrouw of meester en dan hun voornaam. We hebben dus juffrouw Henriëtte en juffrouw Tamara. En onze conciërge noemen we meneer Ron.

Het is een gezellige traditie dat de kinderen op hun verjaardag de klasgenootjes trakteren op een versnapering. Deze gewoonte willen we niet veranderen, houd de traktatie s.v.p. wel klein en maak er geen maaltijdvervanger van. In de eigen klas mag uw kind meestal ’s morgens trakteren. De kinderen mogen ook de klassen rond; dit gebeurt ’s middags na 13.30 uur. Voor eventuele ideeën bij het trakteren verwijzen we naar het boekje "Ik deel uit!" dat op school ter inzage ligt. "Ik deel uit!" is een bijzonder traktatieboek waarin gezond en lekker trakteren centraal staat. Vraag het gerust bij de leerkracht van uw kind. Maakt u voor de leerkrachten geen extra traktaties: we willen gewoon met de kinderen meedoen.

We zijn natuurlijk een rook-vrije school. Dat schrijft de wet voor. En we zijn het daar helemaal mee eens. Dus in en rondom de school mag er niet gerookt worden. Ook niet op het plein.

Onze schooltijden vinden we fijn. We beginnen vroeg, blijven in de school samen eten en zijn ook weer lekker vroeg klaar.”

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag beginnen we om 8.30 uur (de deuren gaan om 8.20 uur open) en eindigen we om 14.30 uur. Op woensdag beginnen we op dezelfde tijd. De lessen eindigen om 12.30 uur. Er zijn enige uitzonderingen op de bovenstaande schooltijden:
Groep 1/2 is op maandag vrij. Groep 3 gaat op vrijdag om 12.00 uur naar huis.

De eerste pauze
’s Morgens hebben we rond tien uur een korte pauze, waarin de kinderen een kleinigheidje kunnen eten en drinken. Na het eten is er een speelkwartier.

De lunchpauze
Omstreeks twaalf uur hebben we de lunchpauze (ongeveer een kwartier). Voor of na het eten spelen we ook nog een kwartier buiten. Bij slecht weer blijven we binnen en kunnen de kinderen spelletjes doen. Tijdens het eten houden de leerkrachten toezicht.

Eten en drinken op school

Wij verzoeken u het eten en drinken goed verpakt in een tas mee naar school te geven. Koolzuurhoudende dranken en snoep zijn niet toegestaan. De kinderen in de onderbouw moeten de bekers uit de tassen halen en in speciale kratten in het lokaal zetten. Dit om lekkage in de tas, op de gang te voorkomen. Gelieve alle bekers, deksels en broodtrommels te voorzien van een naam.

Wij vragen u om huisdieren niet mee te nemen op het schoolplein (ook uw huisdier “even vastbinden aan het hek bij de ingang van het schoolplein” kan problemen geven). Er zijn altijd kinderen die bang of allergisch zijn.

aq_block_2-image

Downloads

Ateliers

Onze Ateliers

Leren is een werkwoord…en dat is zeker het geval in onze ateliers! Kinderen kiezen voor een periode van vier weken een atelier: techniek, beeldend, verzorging, drama of sport. In een atelier gaan kinderen gericht aan de slag om tot een resultaat te komen: van een taart tot een toneelstuk en van een carnavalsmasker tot een houten brug. Kinderen ontdekken hun talenten en een breed scala aan vaardigheden doordat ze in heel verschillende ateliers werken. Een echte verrijking voor elk kind!

aq_block_2-image

 

Welke ateliers zijn er

Groepen

Groepen

Groep 1 en 2 zijn gezamelijk de kleuterklassen. Leerkracht Henriëtte Memelink
Groep 3 - 4 Leerkracht Esther Voorneveld - Tabak
Groep 5 Leerkracht Jolanda van den Dries
Groep 6 Hanny Idzerda en Ellen uit den Bogaard
Groep 7 Leerkracht Kady Timmer
Groep 8 Leerkracht Tamara Fust & Patrica Schuur
Explora Hestia Karman & Patricia Schuur

aq_block_2-image

Groep 1 en 2

aq_block_1-image

Groep 1 en 2

Met juf Henriëtte Memelink

In onze groep is elke dag een feestje. Er is zoveel te leren en te ontdekken!

Groep 3 en 4

aq_block_1-image

Groep 3 - 4

met juf Esther Voorneveld - Tabak

In groep 3 beleef je een groot avontuur en gaat er een wereld voor je open.

Groep 5

aq_block_1-image

Groep 5

met juf Jolanda van den Dries

In groep 5 maken we een hele grote sprong met leren!

Groep 6

aq_block_1-image

Groep 6

Met juf Hanny Idzerda en juf Ellen uit den Boogaard

In onze groep gaan we onze kennis eens flink uitbreiden!

Groep 7

aq_block_1-image

Groep 7

Met juf Kady Timmer

Alweer een stukje dichter bij de overgang naar het voortgezet onderwijs. In dit jaar dan ook extra aandacht voor het verkeersexamen, de entreetoets en het voorlopig schooladvies.

Groep 8

aq_block_1-image

Groep 8

Met juf Tamara Fust en Patricia Schuur

Dit is ons laatste jaar op school. We maken er een superjaar van!

Explora

aq_block_1-image

Explora

Openbare basisschool ’t Baken start per September 2014 een nieuwe full-time klas (Explora) voor hoogbegaafde kinderen

Vanaf schooljaar 2014-2015 starten we op ’t Baken met een full-time klas voor leerlingen die meer of anders leren. Vijf dagen per week onderwijs dat bij je past! Welke leerling zou dat nu niet willen? Zeker die leerlingen die veel uitdaging nodig hebben, verdienen een rijke leeromgeving. In Explora werken de kinderen 5 ochtenden samen met andere snellere leerlingen aan het pakket kerndoelen voor taal, lezen, rekenen en Engels. Dit doen zij op een andere manier en in een hoger tempo. Vanuit de basis bieden wij verrijking met extra opdrachten. Niet ‘meer van hetzelfde’ maar duidelijke andere uitdagingen met passende vorm en inhoud zoals literatuur, filosofie, wiskundige raadsels en kruiswoordpuzzels.

Kinderen in Explora zitten goed in hun vel, werken samen met kinderen die gelijkgestemd zijn en die eenzelfde leerhonger hebben als zij.

In de middagen werken de kinderen uit Explora in onze ateliers en nemen ze deel aan projecten. Zo zijn ze net als alle andere kinderen onderdeel van de school. Ze sluiten vriendschappen in andere groepen, spelen samen op het plein, werken aan drama, verzorging en techniek enzovoorts.

Samen met drs. L. Baauw (gz-psycholoog & orthopedagoog), gespecialiseerd in kinderen die hoogbegaafd zijn, wordt dit project begeleid. Dit in combinatie met de ervaring die het team ’t Baken afgelopen jaar heeft opgedaan met de plusklas geloven wij erin dat we een mooi aanbod hebben voor de kinderen in Wijk bij Duursteden en omgeving.

Agenda

Agenda

 • 3 sep 2014

  Luizenkammen

 • 23 sep 2014

  Informatieavond groepen 1 tm 8

 • 29 sep 2014

  Start afstemmingsgesprekken

 • aq_block_2-image

  Schoolnieuws

  groep_1-2-hr

  Nieuws uit groep 1-2

  De laatste nieuwsbrief van het schooljaar, dat is toch een beetje gek. Toch wil ik nog graag vertellen wat er…

  groep-3-hr

  Nieuws uit groep 3

  De laatste schoolweek alweer. Het jaar is omgevlogen. Zo ben je met maan-roos-vis bezig, zo kunnen ze al een hele…

  groep-4-hr

  Nieuws uit groep 4

  17 juli Het is alweer een tijdje geleden maar op 4 juli zijn we naar de watervlo geweest. Wat was…

  groep-5-hr

  Nieuws uit groep 5

  De laatste schoolweek!!! En wat voor één… De kinderen zijn maandag en dinsdag druk bezig geweest met opruimen, poetsen en…

  groep-6-hr

  Nieuws uit groep 6

  Watervlo Het bezoek aan de watervlo was geweldig!! Wat een leuke en leerzame dag was dat! De kinderen hebben onderzocht…

  groep7-hr

  Nieuws uit groep 7

  Weekbrief 3 juli 2014  De laatste week van het schooljaar is door groep 7 goed besteed! Maandag hebben wij in de…

  groep8-hr

  Nieuws uit groep 8

  Dit was het dan! Het zit erop! Gisteren hebben we een geweldige voorstelling gehad voor de opa’s en oma’s. Vandaag…

  Nieuws uit de klassen

  groep_1-2-hr

  Nieuws uit groep 1-2

  De laatste nieuwsbrief van het schooljaar, dat is toch een beetje gek. Toch wil ik nog graag vertellen wat er…

  groep-3-hr

  Nieuws uit groep 3

  De laatste schoolweek alweer. Het jaar is omgevlogen. Zo ben je met maan-roos-vis bezig, zo kunnen ze al een hele…

  groep-4-hr

  Nieuws uit groep 4

  17 juli Het is alweer een tijdje geleden maar op 4 juli zijn we naar de watervlo geweest. Wat was…

  groep-5-hr

  Nieuws uit groep 5

  De laatste schoolweek!!! En wat voor één… De kinderen zijn maandag en dinsdag druk bezig geweest met opruimen, poetsen en…

  groep-6-hr

  Nieuws uit groep 6

  Watervlo Het bezoek aan de watervlo was geweldig!! Wat een leuke en leerzame dag was dat! De kinderen hebben onderzocht…

  groep7-hr

  Nieuws uit groep 7

  Weekbrief 3 juli 2014  De laatste week van het schooljaar is door groep 7 goed besteed! Maandag hebben wij in de…

  groep8-hr

  Nieuws uit groep 8

  Dit was het dan! Het zit erop! Gisteren hebben we een geweldige voorstelling gehad voor de opa’s en oma’s. Vandaag…

  Nieuwbouw nieuws

  Nieuwbouw

  “Hier kun je lezen hoe de bouw van onze nieuwe school gaat!”
  We krijgen een nieuw schoolgebouw! We denken in augustus 2015 te mogen starten in de nieuwe school. Een modern gebouw waarin we samen kunnen leren en werken in klassen en speciale ateliers. We gaan een brede school worden samen met SBO de Driehoek en de kinderopvang van KMN Kind&Co.

  aq_block_2-image

  Foto en Film

  Contact

  Contactgegevens

  Bezoekadres
  Kompas 2
  3961 JJ Wijk bij Duurstede
  Telefoon 0343 597000
  Email info@obstbaken.nl

  Postadres
  Postbus 125
  3960 BC Wijk bij Duurstede

  Contactformulier

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht